Przewodnicząca:

dr hab. Anna Duszewska

Vice przewodnicząca:

dr hab. Anna Wójcik-Gładysz

Sekreterz:

dr Anna Piliszek

Skarbnik:

dr Paweł Gręda

Członkowie Zarządu:

lek.med Aleksandra Zygula
dr Krzysztof Pais
dr Barbara Grzechocińska

Komisja Rewizyjna:

dr Aleksandra Zyguła
mgr Piotr Trzeciak

Członkowie oddziału:

 1. Prof. dr hab. Leszek Bablok - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 2. Prof.dr hab. Zdzisław Boryczko - SGGW
 3. Dr Anna Maria Duszewska - SGGW
 4. Mgr Elżbieta Dobek - IFŻZ
 5. Dr  Wojciech  Dziadecki - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 6. Dr Ricardo Faundez - SGGW
 7. Dr Stanisław Frącki - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 8. Dr Zdzisław Gajewski - SGGW
 9. Dr Konrad Górski - IFŻZ
 10. Dr Barbara Grzechocińska - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 11. Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska - SGGW
 12. Mgr Małgorzata Hasiec - IFŻZ
 13. Prof. Paweł Kamiński - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 14. mgr Jacek Kamoda - Klinika Invimed Warszawa
 15. Prof. dr hab. Longin Marianowski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 16. Dr Piotr Marianowski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 17. Dr Lidia Martyńska - CMKP
 18. Dr hab.Tomasz Misztal - IFŻZ
 19. Prof. dr hab. Jacek Modliński - IGHZ
 20. Prof. dr hab. Bożena Olszańska - IGHZ
 21. Prof. dr hab. Zofia Osuchowska - emerytka
 22. Dr Krzysztof Papis - IGHZ
 23. Prof. dr hab. Jolanta Polkowska - IFŻZ
 24. Dr Urszula Stępińska
 25. Prof. dr hab. Paweł Sysa - SGGW
 26. Prof. dr hab. Andrzej Tarkowski - UW
 27. Dr hab. Dorota Tomaszewska - Zaremba - IFŻZ
 28. Mgr Piotr Trzeciak - SGGW
 29. Dr Marta Wańkowska - IFŻZ
 30. Prof. dr hab. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska - CMKP
 31. Dr Ewa Wolińska-Witort - CMKP
 32. Dr Anna Wójcik-Gładysz - IFŻZ
 33. Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski - IGHZ
 34. Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel - CMKP
 35. dr Joanna. Żołnierowicz - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 36. Aleksandra Zyguła - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 37. Filip Dąbrowski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 38. Dariusz Rajski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 39. Dr Andrzej Herman - IFŻZ
 40. Dr Anna Piliszek - IGHZ