Przewodnicząca:

dr hab. Anna Duszewska

Vice przewodnicząca:

dr hab. Anna Wójcik-Gładysz

Sekreterz:

dr Anna Piliszek

Skarbnik:

dr Paweł Gręda

Członkowie Zarządu:

lek. med. Aleksandra Zyguła
dr Krzysztof Papis
dr Barbara Grzechocińska

Komisja Rewizyjna:

lek. med. Aleksandra Zyguła
mgr Piotr Trzeciak

Członkowie oddziału:

 1. Prof. dr hab. Leszek Bablok - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 2. Prof.dr hab. Zdzisław Boryczko - SGGW
 3. Dr Anna Maria Duszewska - SGGW
 4. Mgr Elżbieta Dobek - IFŻZ
 5. Dr  Wojciech  Dziadecki - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 6. Dr Ricardo Faundez - SGGW
 7. Dr Stanisław Frącki - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 8. Dr Zdzisław Gajewski - SGGW
 9. Dr Konrad Górski - IFŻZ
 10. Dr Barbara Grzechocińska - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 11. Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska - SGGW
 12. Mgr Małgorzata Hasiec - IFŻZ
 13. Prof. Paweł Kamiński - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 14. Prof. dr hab. Longin Marianowski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 15. Dr Piotr Marianowski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 16. Dr Lidia Martyńska  - CMKP
 17. Dr hab.Tomasz Misztal - IFŻZ
 18. Prof. dr hab. Jacek Modliński - IGHZ
 19. Prof. dr hab. Bożena Olszańska - IGHZ
 20. Dr Krzysztof Papis - IGHZ
 21. Prof. dr hab. Jolanta Polkowska - IFŻZ
 22. Dr Urszula Stępińska
 23. Prof. dr hab. Paweł Sysa - SGGW
 24. Dr hab. Dorota Tomaszewska - Zaremba - IFŻZ
 25. Mgr Piotr Trzeciak - SGGW
 26. Dr Marta Wańkowska - IFZŻ
 27. Prof. dr hab. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska - CMKP
 28. Dr Ewa Wolińska-Witort - CMKP
 29. Dr Anna Wójcik-Gładysz - IFŻZ
 30. Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski - IGHZ
 31. Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel - CMKP
 32. dr Joanna Żołnierowicz - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 33. Aleksandra Zyguła - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 34. Filip Dąbrowski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 35. Dariusz Rajski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 36. dr hab. Andrzej Herman - IFŻZ
 37. dr Anna Piliszek - IGHZ
 38. Sebastian Dąbrowski
 39. Łukasz Rąpała
 40. Paweł Kamiński - WUM
 41. Andrzej Herman - IFŻZ
 42. Magda Baraniewicz
 43. Barbara Kaczyńska
 44. Iwona Szymusik
 45. Anna Jasińska
 46. dr Paweł Gręda - SGGW
 47. Bartosz Przybył - IFŻZ
 48. dr Michał Szlis - IFŻZ
 49. dr  Anna Ajduk - UW
 50. dr Michał Oczkowski - SGGW
 51. Grzegorz Sokołowski - COI
 52. mgr Anna Stachowiak - IGHZ
 53. mgr inż. Dawid Winiarczyk - IGHZ
 54. lek. wet. Katarzyna Barłowska - IGHZ
 55. dr Krystyna Żyżyńska-Galeńska - IGHZ
 56. mgr Karolina Wojtulewicz - IFŻZ
 57. lek. wet. Monika Tomczyk - IFŻZ
 58. dr Silvestre Sampino - IGHZ
 59. mgr inż. Wiesława Florek - IGHZ
 60. dr Federica Zacchini - IGHZ