Przewodnicząca:

dr hab. Anna Duszewska

Vice przewodnicząca:

dr hab. Anna Wójcik-Gładysz

Sekreterz:

dr Anna Piliszek

Skarbnik:

dr Paweł Gręda

Członkowie Zarządu:

lek. med. Aleksandra Zyguła
dr Krzysztof Papis
dr Barbara Grzechocińska

Komisja Rewizyjna:

lek. med. Aleksandra Zyguła
mgr Piotr Trzeciak

Członkowie oddziału:

 1. dr Anna Ajduk - UW
 2. Prof. dr hab. Leszek Bablok - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 3. Magda Baraniewicz
 4. lek. wet. Katarzyna Barłowska - IGHZ
 5. Filip Dąbrowski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 6. Dr Anna Maria Duszewska - SGGW
 7. Mgr Elżbieta Dobek - IFŻZ
 8. Dr  Wojciech  Dziadecki - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 9. Dr Ricardo Faundez - SGGW
 10. mgr inż. Wiesława Florek - IGHZ
 11. Dr Stanisław Frącki - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 12. Dr Zdzisław Gajewski - SGGW
 13. Dr Konrad Górski - IFŻZ
 14. dr Paweł Gręda - SGGW
 15. Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska - SGGW
 16. Dr Barbara Grzechocińska - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 17. Mgr Małgorzata Hasiec - IFŻZ
 18. Dr Andrzej Herman - IFŻZ
 19. Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel - CMKP
 20. Anna Jasińska
 21. Barbara Kaczyńska
 22. Prof. Paweł Kamiński - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 23. Prof. dr hab. Longin Marianowski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 24. Dr Piotr Marianowski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 25. Dr Lidia Martyńska - CMKP
 26. Dr hab.Tomasz Misztal - IFŻZ
 27. Prof. dr hab. Jacek Modliński - IGHZ
 28. dr Michał Oczkowski - SGGW
 29. Prof. dr hab. Bożena Olszańska - IGHZ
 30. Prof. dr hab. Zofia Osuchowska - emerytka
 31. Dr Krzysztof Papis - IGHZ
 32. Dr Anna Piliszek - IGHZ
 33. Prof. dr hab. Jolanta Polkowska - IFŻZ
 34. Bartosz Przybył - IFŻZ
 35. Dariusz Rajski - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 36. dr Silvestre Sampino - IGHZ
 37. Grzegorz Sokołowski - COI
 38. mgr Anna Stachowiak - IGHZ
 39. dr Michał Szlis - IFŻZ
 40. Iwona Szymusik
 41. Dr hab. Dorota Tomaszewska - Zaremba - IFŻZ
 42. lek. wet. Monika Tomczyk - IFŻZ
 43. Dr Marta Wańkowska - IFŻZ
 44. Prof. dr hab. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska - CMKP
 45. mgr inż. Dawid Winiarczyk - IGHZ
 46. mgr Karolina Wojtulewicz - IFŻZ
 47. Dr Ewa Wolińska-Witort - CMKP
 48. Dr Anna Wójcik-Gładysz - IFŻZ
 49. Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski - IGHZ
 50. dr Federica Zacchini - IGHZ
 51. dr Joanna Żołnierowicz - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 52. lek.med Aleksandra Zyguła - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
 53. dr Krystyna Żyżyńska-Galeńska - IGHZ