Przewodniczący:

prof. dr hab. Barbara Wiszniewska
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Pomorska Akademia Medyczna
Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Sekretarz:

dr Wojciech Głąbowski
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Pomorska Akademia Medyczna
Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Skarbnik:

dr n.med. Anna Pilutin
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. +48 91 466 18 24

Lista członków (grudzień 2017)

 1. Bączkowski Tomasz, dr n.med., Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii PUM
 2. Błaszczyk Barbara, dr hab. inż., Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT
 3. Brodowska Agnieszka, dr hab. n.med., Klinika Ginekologii i Uroginekologii PUM
 4. Ciećwież Sylwester, dr n.med., Klinika Ginekologii i Uroginekologii PUM
 5. Ciepiela Przemysław, dr n.med., Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii PUM
 6. Głąbowski Wojciech, dr n.med., Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii PUM
 7. Gączarzewicz Dariusz, dr hab., Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT
 8. Jankowiak Dorota, prof. dr hab., Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej ZUT
 9. Kmieć Marek, prof. dr hab. inż., Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt ZUT
 10. Kolasa-Wołosiuk Agnieszka, dr n.med., Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM
 11. Kurzawa Rafał, prof. dr hab. n. med., Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii PUM
 12. Laszczyńska Maria, prof. dr hab. n. med., Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju PUM
 13. Marchlewicz Mariola, prof. dr hab. n. med., Zakład Dermatologii Estetycznej PUM
 14. Misiakiewicz-Has Kamila, dr n. med., Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM
 15. Muszyński Zbigniew, dr inż., Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej ZUT
 16. Ożgo Małgorzata, dr hab., Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki ZUT
 17. Piasecka Małgorzata, dr hab. n. med., Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju PUM
 18. Pilutin Anna, dr n.med., Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM
 19. Rotter Iwona, dr n. med., Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej PUM
 20. Rumianowski Bogdan, dr. n. med., Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju PUM
 21. Rzeszotek Sylwia, dr, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM
 22. Seremak Beata, dr hab., Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT
 23. Słuczanowska-Głąbowska Sylwia, dr n. med., Katedra i Zakład Fizjologii, PUM
 24. Stankiewicz Tomasz, dr hab. inż., Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT
 25. Starczewski Andrzej, prof. dr hab. n. med., Klinika Ginekologii i Uroginekologii PUM
 26. Udała Jan, prof. dr hab., Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT
 27. Wenda-Różewicka Lidia, prof. dr hab. n.med., Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM
 28. Wiszniewska Barbara, prof. dr hab. n.med., Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM