Przewodniczący:

Prof. dr hab. Marek Koziorowski
Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Rzeszowski
Werynia 502, 36-100 Kolbuszowa

 1. Błędniak Dorota, mgr inż., (Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy UR)
 2. Droba Bogusław, dr hab., prof. UR (Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy UR)
 3. Droba Maria, prof. dr hab. (Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy UR)
 4. Dżugan Małgorzata, dr inż. (Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy UR)
 5. Hebda Leszek, lek. wet. (Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem)
 6. Jędraszczyk Jarosław, lek. wet. (Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem)
 7. Józefczyk Radosław, dr inż. (Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy UR)
 8. Kowal Ewelina, mgr (Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii UR)
 9. Kozioł Katarzyna, mgr (Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii UR)
 10. Koziorowski Marek, prof. dr hab. (Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii UR)
 11. Romerowicz Maria, mgr (Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii UR)
 12. Sajdak Agnieszka, mgr (Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii UR)
 13. Tabęcka-Łonczyńska Anna, lek. wet. (Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zamiejscowy Wydz. Biotechnologii UR)