Strona Oddziału

Przewodnicząca:

Ewelina Warzych-Plejer
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
tel. 061 8466119

Sekretarz:

Natalia Rozwadowska
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
tel. 061 6579231

Skarbnik:

Kamila Kusz-Zamelczyk
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
tel. 061 6579206

Członkowie:

 1. Bruska Małgorzata, prof. dr hab. (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, UM)
 2. Cieślak Dorota, dr hab., prof. nadzw. (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 3. Frączek Monika, dr hab. (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 4. Ginter-Matuszewska Barbara, dr (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 5. Janecki Damian (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 6. Jaruzelska Jadwiga, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 7. Kurpisz Maciej, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 8. Kusz-Zamelczyk Kamila, dr hab. (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 9. Lisowski Mirosław
 10. Madeja Zofia, dr (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 11. Malcher Agnieszka, mgr (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 12. Małyszka Natalia (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 13. Olszewska Marta, dr (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 14. Pawlak Andrzej, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 15. Pawlak Piotr, dr (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 16. Rozwadowska Natalia, dr hab. (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 17. Sosnowski Jarosław, dr
 18. Stelmach Bogusława
 19. Śmiałek Maciej (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 20. Warzych-Plejer Ewelina, dr hab. (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 21. Wiland Ewa, dr hab. (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
 22. Wojnowska Magda
 23. Zejden Zuzanna