Strona Oddziału

Przewodnicząca:

Ewelina Warzych-Plejer
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
tel. 061 8466119

Sekretarz:

Natalia Rozwadowska
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
tel. 061 6579231

Skarbnik:

Kamila Kusz-Zamelczyk
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
tel. 061 6579206

Członkowie:

 1. Berger Anna
 2. Bruska Małgorzata, prof. dr hab.
 3. Cieślak Dorota, prof. dr hab.
 4. Frączek Monika, dr
 5. Ginter-Matuszewska Barbara, dr
 6. Janecki Damian, mgr inż.
 7. Jaruzelska Jadwiga, prof. dr hab.
 8. Maciej Kurpisz, prof. dr hab.
 9. Kusz-Zamelczyk Kamila, dr hab.
 10. Lisowski Mirosław, dr hab. inż.
 11. Madeja Zofia, dr
 12. Malcher Agnieszka, dr
 13. Małyszka Natalia
 14. Olszewska Marta, dr
 15. Pawlak Andrzej, prof. dr hab.
 16. Pawlak Piotr, dr
 17. Rozwadowska Natalia, dr
 18. Sosnowski Jarosław, dr
 19. Stelmach Bogusława
 20. Warzych-Plejer Ewelina, dr
 21. Wiland Ewa, dr hab.
 22. Wojnowska Magdalena
 23. Zejden Zuzanna