Przewodniczący:

dr hab. Edyta Molik
Katedra Biotechnologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Sekretarz:

dr hab. Danuta Wrońska
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Skarbnik:

dr Anna Ptak
Instytut Zoologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Członkowie oddziału:

 1. mgr Marta Barańska - Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 2. prof. dr hab. Marek Bednarczyk - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
 3. prof. dr hab. Barbara Bilińska - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 4. mgr inż. Michał Błasiak - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 5. mgr Agnieszka Chmielowska - Centrum Medyczne Angelius, Katowice
 6. dr Taras Chokan - Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy, Lwów
 7. dr hab. inż. Jarosław Chyb - Katedra Ichtiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 8. mgr Eliza Drwal - Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 9. dr hab. Małgorzata Duda - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 10. dr Małgorzata Grzesiak - Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 11. prof. Mykola Dzerzhynsky - Department of Cytology, Histology and Development Biology,
 12. Prof. Oksana Dmytriv-  Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej I Biotechnologii , Lwów
 13. mgr  Eliza Drwal- Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 14. prof. Taras Shevchenko National University, Kiev, Ukraine
 15. mgr Elżbieta Fiedor - Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 16. dr hab. Barbara Gajda, prof. – Instytut Zootechniki PIB, Balice k. Krakowa
 17. dr hab. Jerzy Galas - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 18. mgr Ewelina Górowska - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 19. mgr Izabela Grad - Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt Instytut Zootechniki PIB, Balice k. Krakowa
 20. prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk - Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 21. dr Agnieszka Grzegorzewska - Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
 22. mgr Joanna Grygier - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 23. dr hab. Paweł Grzmil - Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 24. dr inż. Małgorzata Gumułka - Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Instytut Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 25. dr Anna Hejmej - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 26. dr hab. inż. Anna Hrabia - Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 27. dr Katarzyna Knapczyk-Stwora - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 28. mgr Małgorzata Knet - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 29. dr hab. Joanna Kapusta - Zespół Biologii Rozrodu Ssaków, Instytut Nauk o Środowisku, Kraków
 30. dr Joanna Kochan - Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 31. prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz - Zakład Hodowli Koni, Instytut Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 32. prof. Yewheniy Kostyshyn -  Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej I Biotechnologii , Lwów
 33. mgr inż. Katarzyna Kirsz - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 34. mgr inż. Dorota Katarzyńska - Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 35. dr Małgorzata Kotula-Balak - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 36. prof. dr hab. Krystyna Koziec - Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 37. dr hab. Małgorzata Kruczek - Zespół Biologii Rozrodu Ssaków, Instytut Nauk o Środowisku, Kraków
 38. mgr inż. Mirosław Kucharski - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 39. mgr Marcin Kucia - Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 40. mgr inż. Agnieszka Leśniak-Walentyn - Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 41. dr inż. Marcin Lis - Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Instytut Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 42. mgr inż. Martyna Małopolska - Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Instytut Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 43. mgr inż.  Anna Migdał - Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 44. dr inż. Maria Mika- Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 45. dr hab. inż. Edyta Molik - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 46. dr hab. Wiesława Młodawska - Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 47. dr hab. inż. Maciej Murawski - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 48. mgr Agnieszka Nowak - Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 49. dr Jolanta Opiela - Działu Biotechnologii Rozrodu Zwierząt Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa
 50. dr hab. Dmytro Ostapiv- , Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy, Lwów
 51. dr hab. Zbigniew Polański - Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 52. dr inż. Zenon Podstawski - Zakład Hodowli Koni, Instytut Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 53. mgr Katarzyna Poniedziałek-Kempny - Instytut Zootechniki PIB, Balice k. Krakowa
 54. dr Anna Ptak - Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 55. mgr Iwona Rajska - Instytut Zootechniki PIB, Balice k. Krakowa
 56. dr Agnieszka Rak-Mardyła - Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 57. dr hab. Marek Romek - Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 58. prof. dr hab. Janusz Rząsa - Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
 59. dr Tomasz Schwarz - Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Instytut Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 60. dr hab. Mykola Sharan, Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy, Lwów
 61. prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman - Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 62. mgr inż. Agnieszka Sitarz - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 63. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska - Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa
 64. prof. dr hab. Maria Słomczyńska - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 65. prof. dr hab. Zdzisław Smorąg - Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa
 66. dr Magdalena Socha - Katedra Ichtiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 67. prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk - Katedra Ichtiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 68. prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 69. prof. Wasyl Stefanyk-  Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej I Biotechnologii , Lwów
 70. prof. dr hab. Józefa Styrna - Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 71. dr Barbara Szczęśniak-Fabiańczyk - Instytut Zootechniki PIB, Balice k. Krakowa
 72. dr inż. Małgorzata Szczęsna - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 73. prof. dr hab. Olga Szeleszczuk - Zakład Anatomii Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 74. prof. dr hab. Maria Szołtys - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 75. mgr inż. Konrad Szychowski - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 76. mgr Iwona Wieciech - Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii UJ, Kraków
 77. prof. dr hab. Edward Wierzchoś - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 78. dr hab. Anna Wójtowicz - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 79. dr hab. inż. Danuta Wrońska - Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 80. dr n. wet. Agata Zagrajczuk - Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 81. prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska - Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 82. dr Justyna Żychlińska-Buczek - Zakład Hodowli Bydła, Instytut Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie