Przewodniczący:

Edyta Molik, dr hab. inż.
Katedra Biotechnologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Sekretarz:

Anna Ptak, dr hab.
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 9, 30-378 Kraków

Skarbnik:

Danuta Wrońska, dr hab. inż.
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Członkowie oddziału:

 1. Biernat Weronika, mgr (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)
 2. Bilińska Barbara, prof. dr hab. (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)
 3. Borsuk Ania, mgr (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)
 4. Chokan Taras, dr (Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy, Lwów)
 5. Chyb Jarosław, dr hab. Inż. (Katedra Ichtiologii i Rybactwa, UR)
 6. Czaja Elżbieta, mgr (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)    
 7. Dmytriv Oksana, Prof. (Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej I Biotechnologii, Lwów)
 8. Drwal Eliza, mgr (Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)                
 9. Duda Małgorzata, dr hab. (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB,     UJ)
 10. Dzerzhynsky Mykola, prof. (Narodowy Uniwersytet Kijowski Tarasa Szewczenki, Kijów)
 11. Fiedor Elżbieta, mgr (Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)            
 12. Gajda Barbara, dr hab. prof. (Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa)
 13. Galas Jerzy, dr. hab. (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ),
 14. Gregoraszczuk Ewa, prof. dr hab. (Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)
 15. Grygiel Joanna, mgr (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)    
 16. Grzegorzewska Agnieszka, dr (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR)    
 17. Grzesiak Małgorzata, dr hab. (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR)    
 18. Grzmil Paweł, dr hab. (Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu, IZiBB, UJ)
 19. Gumułka Małgorzata, dr inż. (Zakł. Hod. Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Instytut Nauk o Zwierzętach, UR)
 20. Hejmej Anna, dr hab. (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)                         
 21. Hoffmann Marta, mgr (Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)
 22. Hrabia Anna, dr hab. inż. (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR)
 23. Kamińska Alicja, mgr (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)
 24. Kapusta Joanna, dr hab. (Zespół Biologii Rozrodu Ssaków, INoŚ, UJ)
 25. Karpeta Anna, dr (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR)
 26. Katarzyńska-Banasik Dorota, mgr inż. (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR)
 27. Kirsz Katarzyna, mgr inż. (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)
 28. Knapczyk-Stwora Katarzyna, dr hab. (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)    
 29. Kochan Joanna, dr (Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, UR)
 30. Kosiniak Kamysz Kazimierz, prof. dr hab. (Zakład Hodowli Koni, Instytut Nauk o Zwierzętach, UR)
 31. Kostyshyn Yewheniy, prof. (Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej I Biotechnologii, Lwów)
 32. Kotula-Balak Małgorzata, dr hab. (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)               
 33. Kowalik Kinga, mgr (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)            
 34. Koziec Krystyna, prof. dr hab. (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR)    
 35. Kruczek  Małgorzata, dr hab. (Zespół Biologii Rozrodu Ssaków, INoŚ, UJ)
 36. Kucharski Mirosław, mgr inż. (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)        
 37. Lis Marcin, dr hab. (Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, UR)
 38. Małopolska Martyna Maria, mgr (Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Instytut Nauk o Zwierzętach, UR)
 39. Marcin Kucia, mgr (Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, IZiBB, UJ)    
 40. Mika Maria, dr inż. (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR)        
 41. Mitoń Agnieszka, mgr (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)
 42. Młodawska Wiesława, dr hab. (Zakł. Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Inst. Nauk Weterynaryjnych, UR)
 43. Murawski Maciej, dr hab. inż. (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)
 44. Nahajło Karolina, mgr (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)        
 45. Nowak Agnieszka, mgr (Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, UR)
 46. Opiela Jolanta, dr (Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa)
 47. Ostapiv Dmytro, dr hab. (Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy, Lwów)    
 48. Pardyak Laura, mgr (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)    
 49. Pawlicki Piotr, mgr (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)    
 50. Podstawski Zenon, dr inż. (Zakład Hodowli Koni, Instytut Nauk o Zwierzętach, UR)
 51. Polański Zbigniew,  dr hab. (Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu, IZiBB, UJ)    
 52. Rajska Iwona, mgr (Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa)
 53. Rak Agnieszka, dr hab. (Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)
 54. Romek Marek, dr hab. (Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, IZiBB, UJ)    
 55. Rząsa Janusz, prof. dr hab. (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR)
 56. Schwartz Tomasz, dr inż. (Zakł. Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Instytut Nauk o Zwierzętach, UR)
 57. Sechman Andrzej, prof. dr hab. inż. (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR)
 58. Sharan Mykola, dr hab. (Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy, Lwów)    
 59. Skrzyszowska Maria, prof. dr hab. (Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa)
 60. Słomczyńska Maria, prof. dr hab. (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)    
 61. Smorąg Zbigniew, prof. dr hab. (Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa)
 62. Socha Joanna, mgr (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR)
 63. Socha Magdalena, dr (Katedra Ichtiologii i Rybactwa, UR)
 64. Sokołowska-Mikołajczyk Mirosława, prof. dr hab. (Katedra Ichtiologii i Rybactwa, UR)
 65. Stefanyk Wasyl. prof. (Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej I Biotechnologii, Lwów)
 66. Stokłosowa Stanisława, prof. dr hab. (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)
 67. Szczęsna Małgorzata, dr inż. (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)
 68. Szczęśniak-Fabiańczyk Barbara, dr (Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa)
 69. Szychowski Konrad, mgr inż. (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)
 70. Wartalski Kamil, mgr (Zakład Endokrynologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, IZiBB, UJ)
 71. Wiater Jerzy, mgr (Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, IZiBB, UJ)    
 72. Wierzchoś Edward, prof. dr hab. (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)
 73. Wójtowicz Anna, dr hab. (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)
 74. Zagrajczuk Agata, dr n wet (Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, UR)
 75. Zięba-Przybylska Dorota, prof. dr hab. (Katedra Biotechnologii Zwierząt, UR)