Przewodnicząca:

dr Jan Czerniecki
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
IRZBŻ PAN w Olsztynie
ul. M. Skłodowskiej-Curie  24a, 15-276 Białystok

 1. Anchim Tomasz, dr n. med. (Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
 2. Bielawski Tomasz, dr n. med. (Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka IRZBŻ PAN)
 3. Czeczuga-Semeniuk Ewa, dr hab. n. med. (Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
 4. Czerniecki Jan, dr (Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka IRZBŻ PAN)
 5. Jarząbek Katarzyna, dr n. med. (Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka IRZBŻ PAN)
 6. Kuczyński Waldemar, prof. dr hab. n. med. (Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
 7. Leśniewska Monika, dr n. med. (Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
 8. Mikucka-Niczyporuk Agnieszka, dr n.med. (Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
 9. Milewski Robert, dr (adiunkt Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 10. Pierzyński Piotr, dr n. med. (Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
 11. Ponikwicka-Tyszko Donata, mgr (Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka IRZBŻ PAN)
 12. Rahman Nafis, prof. dr hab. (Institute of Biomedicine, Department of Physiology, University of Turku, Finlandia)
 13. Sidorkiewicz Iwona (doktorant Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej, UM Białystok)
 14. Stelmaszewska Joanna (doktorant, Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UM Białystok)
 15. Szamatowicz Jacek, prof. dr hab. n. med. (Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
 16. Szamatowicz Marian, prof. dr hab. (Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
 17. Sztachelska Maria, mgr (Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka IRZBŻ PAN)
 18. Wołczyński Sławomir, prof. dr hab. n. med. (Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
 19. Zbucka - Krętowska Monika, dr n. med. (Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)