Wytyczne dotyczące nadsyłania streszczeń na VIII Zjazd TBR, Olsztyn 2017

Forma streszczenia:

 • Format: dokument programu Microsoft Word
 • Nieprzekraczalna objętość tekstu: do 2000 znaków ze spacjami (nie wliczając tytułu, nazwisk autorów i adresu)
 • Język: streszczenia mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim; niezależnie od języka, w jakim przygotowane zostanie streszczenie tytuł proszę podać w języku polskim i angielskim (patrz: przykładowe streszczenie)
 • Czcionka: Times New Roman CE; wielkość: w tytule – 12 pogrubiona; nazwiska autorów i pierwsze litery imion – 11; adres – 11 kursywa, nazwa instytutu/uczelni (numer przy imieniu i adresie należy użyć jak pokazano w przykładzie), miasto, kraj (w przypadku autorów zagranicznych). Proszę podać e-mail autora korespondencyjnego. Proszę podkreślić nazwisko osoby, która podczas Zjazdu będzie prezentowała opisane badania.
 • Odstępy pomiędzy wierszami: pojedyncze
 • Tekst streszczenia (z wyjątkiem streszczeń wykładów) powinien być podzielony na sekcje:
  • Uzasadnienie podjęcia badań/hipoteza/cel
  • Opis postępowania metodycznego, w tym sposób analizy wyników
  • Wyniki
  • Podsumowanie, wnioski.

Proszę nie zamieszczać tabel i zdjęć. W przypadku konieczności cytowania innych prac proszę podać: pierwszego autora, rok publikacji i czasopismo, np. Nowak i wsp., 2016, Anim Reprod Sci (dla streszczeń w języku polskim) lub Nowak et al., 2016, Anim Reprod Sci (dla streszczeń w jęz. angielskim)

Proszę wskazać preferowaną formę prezentacji: poster / wystąpienie ustne. W tym celu, proszę usunąć lub przekreślić niechcianą formę prezentacji (patrz: przykładowe streszczenie). Ostateczną decyzję o formie prezentacji podejmie Komitet Naukowy Zjazdu na podstawie nadesłanych streszczeń.

Proszę podać numer sesji, w której streszczenie będzie prezentowane:

SESJA I   Developmental potential of gametes and embryos
SESJA II  Omics tools in reproductive biology
SESJA III  Oviductal and ovarian function
SESJA IV  Biotechniques in reproduction
SESJA V  Central regulations of reproduction
SESJA VI  Maternal-embryo/fetus adaptations
INNE (w przypadku, gdy streszczenie nie dotyczy ww. zagadnień)

Streszczenia należy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przykład

FORMULARZ STRESZCZENIA NA VIII Zjazd TBR

SESJA …..

Forma prezentacji: poster / wystąpienie ustne

Wpływ czynnika wzrostu fibroblastów na proliferację komórek błony śluzowej macicy świni zależny jest od statusu reprodukcyjnego zwierząt

Effect of fibroblast growth factor on proliferation of porcine endometrial cells depends on reproductive status of animals

Kowalska BT1*, Nowak E2, Wiśniewski A1

1Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn; 2Uniwersytet Rolniczy, Kraków;
* Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czynnik wzrostu fibroblastów odgrywa istotną rolę w komunikacji pomiędzy rozwijającymi się zarodkami a organizmem matczynym……

Praca finansowana ze środków….

LUB

Effect of fibroblast growth factor on proliferation of porcine endometrial cells depends on reproductive status of animals

Wpływ czynnika wzrostu fibroblastów na proliferację komórek błony śluzowej macicy świni zależny jest od statusu reprodukcyjnego zwierząt

Kowalska BT1*, Smith MJ2, Wiśniewski A1

1Institue of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, Olsztyn; 2The University of Edinburgh, Edinburgh, UK;
* Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fibroblast growth factor plays an important role during embryo – maternal communication….

Supported by…