Regulamin przyznawania Nagrody pdf

Kapituła Nagrody

Skład Kapituły Nagrody:

 1. Prof. dr hab. Monika Kaczmarek – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Dorota Leśniak-Cieślak
 3. Prof. dr hab. Wojciech Niżański
 4. Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 5. Dr hab. Anna Ajduk

Laureaci Nagrody

 1. Pani dr Joanna Nynca - 2017 r.
  za cykl oryginalnych prac badawczych, opublikowanych w latach 2014-2015, dotyczących charakterystyki i proteomicznej analizy białek układu rozrodczego pstrąga tęczowego;

 2. Pani dr Agnieszka Rak-Mardyła - 2014 r.
  za cykl oryginalnych prac badawczych, opublikowanych w latach 2012-2014, dotyczących wpływu hormonów metabolicznych na funkcję jajnika świni;
 3. Pan dr Michał Wróbel - 2011 r.
  za cykl prac opublikowanych w latach 2009-2010 dotyczących udziału chlororganicznych ksenobiotyków w molekularnej regulacji czynności układu rodnego krowy;

 4. Pani dr Marta Wańkowska - 2008 r.
  za pracę pt. "Postnatalny rozwój płciowy na poziomie przysadki mózgowej u samicy ssaka: wpływ czynników środowiska zewnętrznego";

 5. Pani dr Karolina Piotrowska - 2002 r.
  za pracę pt. "Przestrzenna organizacja zarodka w przedimplantacyjnym rozwoju myszy".