VI Szkola ZimowaW dniach od 3 - 4 lutego 2016 roku Krakowski Oddział Towarzystwa Biologii Rozrodu zorganizował IV Zimowa Szkołę, pod hasłem „Bądź merytoryczny”. Zakopane na przełomie zimy i wiosny ze swoimi walorami klimatycznymi stało się miejscem gdzie przez trzy dni,  zgodnie z przyjętym programem spotkali się Młodzi Pracownicy Naukowi aby: wygłaszać, prezentować i dyskutować nad wynikami swoich badań, łączących się tematycznie z centralnymi i lokalnymi mechanizmami regulującymi procesy rozrodcze u ludzi i zwierząt. W IV Zimowej Szkole TBR uczestniczyło 140 osób z Polski oraz Ukrainy. Jest oczywistym, że formuła Szkoły narzuca konieczność poszerzenia naszych spotkań o nowe zagadnienia. Dlatego w tym roku uczestnikom zaproponowano warsztaty z dotyczące Autoprezentacji. W ramach cyklicznego spotkania wygłoszono 36 prezentacji ustnych oraz zaprezentowano 65 prezentacji posterowych.

Na zakończenie obrad, na wniosek dwu niezależnych zespołów oceniających, Prezes Towarzystwa Biologii Rozrodu, Profesor Jan Kotwica wręczył nagrody:

  1. Pani Ewie Waszkiewicz z UWM w Olsztynie za najlepszą prezentację ustną pod tytułem EXPRESSION OF OCTAMER-BINDING TRANSCRIPTION FACTOR 3/4 (OCT 3/4) IN THE MYOMETRIUM OF THE PIG (SUS SCROFA DOMESTICA.
  2. Pani Katarzynie Dziendzikowskiej z SGGW w Warszawie za najlpepszą prezentację posterową pod tytułem THE EFFECT OF DIESEL EXHAUST FROM COMBUSTION OF 1ST GENERATION BIODIESEL FUELS (B7) ON SEX STEROID HORMONES CONCENTRATION AND SPERM COUNT IN MALE FISCHER 344 RATS.
  3. Ponadto przyznano nagrodę specjalną Panu Tomaszowi Molcanowi z UWM w Olsztynie za najlepszą prezentację metodyczną pt. COMPARISON OF INTERACTION SPECIFICITY BETWEEN SELECTED POLYCHLORINATED  BIPHENYLS AND PROCINE CYP1A1 PROTEIN.

Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału TBR
Dr hab. Edyta Molik