Roczna składka członkowska wynosi 50 zł dla wszystkich członków zwyczajnych TBR.

Roczna składka członkowska dla emerytowanych pracowników nauki oraz doktorantów i młodych pracowników nauki (do 35 lat) wynosi 10 PLN.