Latem bieżącego roku Pani Profesor Renata Ciereszko zgłosiła chęć rezygnacji z funkcji Redaktor Naczelnej naszego czasopisma - Reproductive Biology. Nie ma potrzeby mówić jak bardzo jest to odpowiedzialne, czasochłonne i stresujące zajęcie. Dlatego fakt, że Pani Profesor była związana z Reproductive Biology od wydania pierwszego numeru w 2001 r, najpierw jako sekretarz a potem Redaktor Naczelna, nakazywał odnieść się ze zrozumieniem do decyzji Pani Profesor. Gdyż jeśli członek Towarzystwa ma powinność przyjmować obowiązki na rzecz innych członków Towarzystwa, to Renia wypełniła to zadanie w sposób, który trudno będzie podnieść na wyższy poziom.

Czytaj więcej...

medal TBR Nafis RahmanW grudniu ubiegłego roku została podjęta jednomyślna decyzja Zarządu o przyznaniu Medalu naszego Towarzystwa, Panu Nafisowi Rahmanowi – Profesorowi Uniwersytetu w Turku, Finlandia. Jednakże pozostawała kwestia terminu, który byłby korzystny dla Nafisa oraz okoliczności, które przydałyby odświętności temu uhonorowaniu.

Ponieważ w dniach 17-18 września br. odbyło się otwarcie Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, postanowiliśmy połączyć te zdarzenia i wręczyć nasz Medal Profesorowi Rahmanowi, który był gościem na tych uroczystościach.

Informujemy, że w dniu 12.09.2014 r. w Toruniu podczas VII Zjazdu TBR odbędzie się Walne Zgromadzenie członków TBR. Szczegółowe informacje o terminie, miejscu i planowanym programie Zgromadzenia znajdą Państwo tutaj.

Zarząd

Zapraszamy do zapoznanie się z aktualną wersją programu VII Zjazdu TBR, który odbędzie się w Toruniu w dniach 11 - 13.09.2014 r.

Zarząd Główny TBR

Niniejszym informujemy, iż Kapituła Nagrody im. Władysława Bielańskiego po rozpatrzeniu złożonych wniosków podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody Pani dr Agnieszce Rak-Mardyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy Laureatce.

Załączamy protokół prac Kapituły - PROTOKÓŁ pdf

Zgodnie z Regulaminem, wręczenie Nagrody odbędzie się podczas VII Zjazdu TBR.

Zarząd Główny TBR