W dniu 14 grudnia 2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu Panu Prof. dr hab. Tadeuszowi Krzymowskiemu, dr h.c., czł. rzecz. PAN. Wręczenie Medalu z rąk Prezesa Towarzystwa Biologii Rozrodu Pana Prof. Jana Kotwicy miało miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Medal został przyznany decyzją Zarządu Głównego TBR za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w obszarze badań nad biologią rozrodu. W uroczystości udział wzięli przyjaciele i współpracownicy Prof. Tadeusza Krzymowskiego z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej.

W dniach 16 - 17 listopada 2012 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej i Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyła się konferencja pt. "Postępy w leczeniu niepłodności – 25 lat dziecka z in vitro". Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcja Endoskopii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Towarzystwo Biologii Rozrodu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. W trakcie konferencji wygłoszono 40 referatów, których tematyka obejmowała zagadnienia przyczyn niepłodności, sposobów leczenia i perspektyw rozwoju technik "in vitro" u człowieka. Sesję Towarzystwa Biologii Rozrodu poprowadzili Prof. B. Bilińska, Prof. J. Kotwica i Prof. A.J. Zięcik.

Czytaj więcej...

Panie i Panowie, Członkinie i Członkowie
Towarzystwa Biologii Rozrodu,

Czasopismo nasze – Reproductive Biology przeszło długą drogę od jego powołania do chwili obecnej, kiedy to może ono poszczycić się wskaźnikiem wpływu (tzw. IF) 1.921. To duże osiągniecie zespołu redakcyjnego w tym głównie Pań, prof. dr. hab. Stanisławy Stokłosowej oraz dr hab. Renaty Ciereszko, prof. UWM. Ale także my wszyscy, którzy składaliśmy swoje prace do oceny w redakcji Reproductive Biology oraz te Osoby, które życzliwym krytycyzmem służyły czasopismu jako recenzenci, mamy udział w tym sukcesie. W takim rozumieniu, to nasz wspólny sukces.

Czytaj więcej...

W dniu 21 września 2012 r. w Pałacu Radziwiłłów w Balicach odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu Pani Prof. dr hab. Stanisławie Stokłosowej, dr h.c.

Medal wykonany według projektu Prof. Bolesława Chromego jest najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa przyznawanym za szczególne osiągnięcia naukowe i zasługi w zakresie biologii rozrodu. Decyzją Zarządu Głównego TBR, Pani Profesor Stanisława Stokłosowa została pierwszą laureatką Medalu. W uzasadnieniu podkreślono wybitne osiągnięcia naukowe oraz zasługi organizacyjne na rzecz Towarzystwa, a w szczególności pełnienie przez wiele lat funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma Reproductive Biology.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez TBR konferencji International Meeting of the Society for Biology of Reproduction & 2nd Joint Polish-German Conference on Reproductive Veterinary and Human Medicine Reproductive Biology, Biotechnology, Animal Welfare and Biodiversity, która odbędzie się w Gdańsku, w dniach: 27 luty 2013 - 01 marca 2013 r.

Czytaj więcej...