Panie i Panowie, Członkinie i Członkowie
Towarzystwa Biologii Rozrodu,

Czasopismo nasze – Reproductive Biology przeszło długą drogę od jego powołania do chwili obecnej, kiedy to może ono poszczycić się wskaźnikiem wpływu (tzw. IF) 1.921. To duże osiągniecie zespołu redakcyjnego w tym głównie Pań, prof. dr. hab. Stanisławy Stokłosowej oraz dr hab. Renaty Ciereszko, prof. UWM. Ale także my wszyscy, którzy składaliśmy swoje prace do oceny w redakcji Reproductive Biology oraz te Osoby, które życzliwym krytycyzmem służyły czasopismu jako recenzenci, mamy udział w tym sukcesie. W takim rozumieniu, to nasz wspólny sukces.

Czytaj więcej...

W dniu 21 września 2012 r. w Pałacu Radziwiłłów w Balicach odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu Pani Prof. dr hab. Stanisławie Stokłosowej, dr h.c.

Medal wykonany według projektu Prof. Bolesława Chromego jest najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa przyznawanym za szczególne osiągnięcia naukowe i zasługi w zakresie biologii rozrodu. Decyzją Zarządu Głównego TBR, Pani Profesor Stanisława Stokłosowa została pierwszą laureatką Medalu. W uzasadnieniu podkreślono wybitne osiągnięcia naukowe oraz zasługi organizacyjne na rzecz Towarzystwa, a w szczególności pełnienie przez wiele lat funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma Reproductive Biology.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez TBR konferencji International Meeting of the Society for Biology of Reproduction & 2nd Joint Polish-German Conference on Reproductive Veterinary and Human Medicine Reproductive Biology, Biotechnology, Animal Welfare and Biodiversity, która odbędzie się w Gdańsku, w dniach: 27 luty 2013 - 01 marca 2013 r.

Czytaj więcej...