W dniach 30 stycznia 2013 - 01 lutego 2013 roku w Zakopanem miała miejsce III Zimowa Szkoła TBR pt. "Lokalne i Centralne Regulacje Procesów Rozrodu", której organizatorami byli Krakowski Oddział TBR i Komitet Biologii Rozrodu PAN. Celem konferencji była prezentacja, szczególnie przez doktorantów i młodych doktorów, najnowszych badań z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt, a także integracja środowiska naukowego działającego w ramach KBR PAN i TBR.

Spośród 110 uczestników Konferencji, ponad 80 osób to doktoranci i asystenci ze stopniem doktora rozpoczynający karierę naukową w uczelniach, instytutach i placówkach naukowych w całej Polsce. Wśród uczestników byli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Pomorskiej Akademii Medycznej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z Olsztyna, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie oraz Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego w Warszawie.

Czytaj więcej...

Bezpłatny, promocyjny dostęp do artykułów do 31 stycznia 2013 r.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1642431X

W dniu 14 grudnia 2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu Panu Prof. dr hab. Tadeuszowi Krzymowskiemu, dr h.c., czł. rzecz. PAN. Wręczenie Medalu z rąk Prezesa Towarzystwa Biologii Rozrodu Pana Prof. Jana Kotwicy miało miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Medal został przyznany decyzją Zarządu Głównego TBR za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w obszarze badań nad biologią rozrodu. W uroczystości udział wzięli przyjaciele i współpracownicy Prof. Tadeusza Krzymowskiego z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej.

W dniach 16 - 17 listopada 2012 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej i Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyła się konferencja pt. "Postępy w leczeniu niepłodności – 25 lat dziecka z in vitro". Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcja Endoskopii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Towarzystwo Biologii Rozrodu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. W trakcie konferencji wygłoszono 40 referatów, których tematyka obejmowała zagadnienia przyczyn niepłodności, sposobów leczenia i perspektyw rozwoju technik "in vitro" u człowieka. Sesję Towarzystwa Biologii Rozrodu poprowadzili Prof. B. Bilińska, Prof. J. Kotwica i Prof. A.J. Zięcik.

Czytaj więcej...

Panie i Panowie, Członkinie i Członkowie
Towarzystwa Biologii Rozrodu,

Czasopismo nasze – Reproductive Biology przeszło długą drogę od jego powołania do chwili obecnej, kiedy to może ono poszczycić się wskaźnikiem wpływu (tzw. IF) 1.921. To duże osiągniecie zespołu redakcyjnego w tym głównie Pań, prof. dr. hab. Stanisławy Stokłosowej oraz dr hab. Renaty Ciereszko, prof. UWM. Ale także my wszyscy, którzy składaliśmy swoje prace do oceny w redakcji Reproductive Biology oraz te Osoby, które życzliwym krytycyzmem służyły czasopismu jako recenzenci, mamy udział w tym sukcesie. W takim rozumieniu, to nasz wspólny sukces.

Czytaj więcej...