W dniu 7 maja 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Medalu TBR Panu Prof. dr hab. n. med. Leszkowi Bablokowi za osiągnięcia naukowe i zasługi organizacyjne na rzecz Towarzystwa. W uroczystości uczestniczyli: Prof. dr hab. Adam J. Zięcik, czł. koresp. PAN – Wiceprezes PAN, prof. dr hab. Jacek Zaręba, czł. koresp. PAN – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, prof. dr hab. Jerzy Duszyński, czł. koresp. PAN – Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych, prof. dr hab. Jan Albrecht, czł koresp. PAN – Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Medycznych oraz prof. dr hab. Stefan Malepszy, czł koresp. PAN – Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych. Zarząd Główny TBR reprezentował Prof. dr hab. Jan Kotwica, czł. koresp. PAN – Prezes TBR. Sylwetkę Laureata przybliżyła Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego TBR Pani dr Barbara Grzechocińska, w przeszłości blisko współpracująca z Panem Prof. L. Bablokiem.

Czytaj więcej...

W dniach 27 lutego – 1 marca 2013 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się konferencja pt. "Reproductive Biology, Biotechnology, Animal Welfare and Biodiversity". Konferencja została zorganizowana w ramach 2nd Joint Polish-German conference on Reproductive Medicine, 46th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction oraz 38th Joint Conference on Veterinary and Human Reproductive. Organizatorami konferencji byli: Towarzystwo Biologii Rozrodu wraz z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w ramach projektu REFRESH. Sekretarzem Konferencji był dr Gabriel Bodek. W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli Profesorowie: Paweł M. Bartlewski, Heiner Bollwein, Andrzej Ciereszko, Ralf Einspanier, Johannes Kauffold, Jan Kotwica, Sabine Meinecke-Tillman, Dariusz Skarżyński, Axel Wehrend, Christine Wrenzycki i Adam J. Zięcik.

Czytaj więcej...

W dniach 30 stycznia 2013 - 01 lutego 2013 roku w Zakopanem miała miejsce III Zimowa Szkoła TBR pt. "Lokalne i Centralne Regulacje Procesów Rozrodu", której organizatorami byli Krakowski Oddział TBR i Komitet Biologii Rozrodu PAN. Celem konferencji była prezentacja, szczególnie przez doktorantów i młodych doktorów, najnowszych badań z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt, a także integracja środowiska naukowego działającego w ramach KBR PAN i TBR.

Spośród 110 uczestników Konferencji, ponad 80 osób to doktoranci i asystenci ze stopniem doktora rozpoczynający karierę naukową w uczelniach, instytutach i placówkach naukowych w całej Polsce. Wśród uczestników byli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Pomorskiej Akademii Medycznej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z Olsztyna, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie oraz Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego w Warszawie.

Czytaj więcej...

Bezpłatny, promocyjny dostęp do artykułów do 31 stycznia 2013 r.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1642431X

W dniu 14 grudnia 2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu Panu Prof. dr hab. Tadeuszowi Krzymowskiemu, dr h.c., czł. rzecz. PAN. Wręczenie Medalu z rąk Prezesa Towarzystwa Biologii Rozrodu Pana Prof. Jana Kotwicy miało miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Medal został przyznany decyzją Zarządu Głównego TBR za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w obszarze badań nad biologią rozrodu. W uroczystości udział wzięli przyjaciele i współpracownicy Prof. Tadeusza Krzymowskiego z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej.