W dniach 5-6 lipca 2018 w Krakowie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego odbyły się warsztaty dla najmłodszych członków Towarzystwa Biologii Rozrodu z zakresu opracowania wyników badań naukowych, przygotowania i publikacji pracy naukowej. W warsztatach uczestniczyło 21 osób (m.in. z Oddziału wrocławskiego, poznańskiego, warszawskiego, olsztyńskiego i krakowskiego), dla których zajęcia prowadziły: Pani Prof. dr hab. Barbara Bilińska, Pani Prof. dr hab. Renata Ciereszko oraz Pani Prof. dr hab. Małgorzata Piasecka.Paniom Profesor składamy serdeczne podziękowania za podzielenie się z nami swoimi wieloletnimi doświadczeniami własnymi i wiedzą redaktorską. Poprzez duże zainteresowanie inicjatywą warsztatów, jakie wykazali młodzi członkowie TBR, cieszymy się, że stają się one tradycją i tworzą historię naszego Towarzystwa.

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli Państwo wziąć udział w VIII Zjeździe Towarzystwa Biologii Rozrodu w Olsztynie.

Podczas naszego spotkania wygłoszonych zostało szereg wykładów (17), a młodzi badacze mieli okazję spróbowania własnych sił w prezentacjach ustnych (18), bądź posterowych (102). Wszystkim wykładowcom dziękujemy za interesujące wystąpienia, wystawcom za prezentację oferty swoich firm, a uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusjach.

Wyrażamy nadzieję, że nasze spotkanie spełniło Państwa oczekiwania i było okazją do inspirującej wymiany myśli, która zaowocuje nowymi przedsięwzięciami badawczymi, godnymi zaprezentowania podczas kolejnego, IX Zjazdu Towarzystwa. Do zobaczenia w 2020 roku w Poznaniu!

Czytaj więcej...

Latem bieżącego roku Pani Profesor Renata Ciereszko zgłosiła chęć rezygnacji z funkcji Redaktor Naczelnej naszego czasopisma - Reproductive Biology. Nie ma potrzeby mówić jak bardzo jest to odpowiedzialne, czasochłonne i stresujące zajęcie. Dlatego fakt, że Pani Profesor była związana z Reproductive Biology od wydania pierwszego numeru w 2001 r, najpierw jako sekretarz a potem Redaktor Naczelna, nakazywał odnieść się ze zrozumieniem do decyzji Pani Profesor. Gdyż jeśli członek Towarzystwa ma powinność przyjmować obowiązki na rzecz innych członków Towarzystwa, to Renia wypełniła to zadanie w sposób, który trudno będzie podnieść na wyższy poziom.

Czytaj więcej...

medal TBR Nafis RahmanW grudniu ubiegłego roku została podjęta jednomyślna decyzja Zarządu o przyznaniu Medalu naszego Towarzystwa, Panu Nafisowi Rahmanowi – Profesorowi Uniwersytetu w Turku, Finlandia. Jednakże pozostawała kwestia terminu, który byłby korzystny dla Nafisa oraz okoliczności, które przydałyby odświętności temu uhonorowaniu.

Ponieważ w dniach 17-18 września br. odbyło się otwarcie Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, postanowiliśmy połączyć te zdarzenia i wręczyć nasz Medal Profesorowi Rahmanowi, który był gościem na tych uroczystościach.

Informujemy, że w dniu 12.09.2014 r. w Toruniu podczas VII Zjazdu TBR odbędzie się Walne Zgromadzenie członków TBR. Szczegółowe informacje o terminie, miejscu i planowanym programie Zgromadzenia znajdą Państwo tutaj.

Zarząd