Czasopismo naukowe Towarzystwa Biologii Rozrodu Reproductive Biology uzyskało po raz pierwszy w ocenie Journal of Citation Reports wartość Impact Factor = 0.882 za rok 2009.

Uzyskanie za pierwszym razem stosunkowo wysokiego współczynnika cytowalności (IF) jest niewątpliwie dużym sukcesem Zespołu Redakcyjnego z Redaktorem Naczelnym - prof. Stanisławą Stokłosową i Redaktorem Prowadzącym - prof. Renatą Ciereszko na czele.

Czytaj więcej...

W imieniu Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Towarzystwa Biologii Rozrodu, Komitetu Rozrodu Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Andrologii i Sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zachęcamy gorąco wszystkich zainteresowanych problematyką leczenia niepłodności oraz biologią procesów rozrodczych do udziału w Sympozjum Problemy Prokreacji w Polsce.

Sympozjum odbędzie się w Warszawie w dniach 27 - 29.05.2010 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Konferencji: www.endorepro.com