Kapituła Nagrody oraz Zarząd Główny Towarzystwa Biologii Rozrodu ogłaszają konkurs dla młodych naukowców o Nagrodę im. W. Bielańskiego. Nagroda przyznawana jest za oryginalne prace badawcze z zakresu biologii rozrodu, wykonane w placówce naukowo-badawczej na terenie Polski, udokumentowane publikacją/publikacjami w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie, dotychczas nienagrodzone.

O nagrodę mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Wnioski o nagrodę wraz z odbitkami prac należy przesyłać drogą mailową do Sekretarza ZG TBR do dnia 31 marca 2011 r.

Prezes TBR
Prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński

Sekretarz  ZG TBR
dr hab. Agnieszka Blitek