Zarząd Główny TBR ma przyjemność poinformować, iż na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa z dnia 09.09.2011 r. nadano tytuł Członka Honorowego TBR zasłużonym dla Towarzystwa osobom.

Są to:

  1. Prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa
  2. Prof. dr hab. Lidia Wenda-Różewicka
  3. Prof. dr hab. Piotr Epler
  4. Prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski
  5. Prof. dr hab. Longin Marianowski
  6. Prof. dr hab. Janusz Rząsa
  7. Prof. dr hab. Edward Wierzchoś

Wszystkim Członkom Honorowym składamy serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia na przyszłość z okazji uzyskania należnego wyróżnienia.

Zarząd TBR