W dniu 8 lipca 2011 roku, na prośbę Prezesa TBR prof. dr hab. D. Skarżyńskiego, prof. dr hab. T. Janowski uczestniczył w Berlinie we wstępnym spotkaniu dotyczącym organizacji kolejnej medyczno-weterynaryjnej konferencji nt. rozrodu zwierząt i ludzi, znanej także jako "Febmartagung".

Konferencja ta to doroczna impreza naukowa, pokrywająca wszystkie obszary i aspekty rozrodu zwierząt i ludzi, skupiająca co roku 200-250 uczestników z wielu krajów, głownie niemieckojęzycznych. Oficjalnym językiem jest język niemiecki, ale język angielski jest także równoprawny. Organizowane są wykłady plenarne, "workshopy", sesje plakatowe i inne. Konferencja ta jest oficjalnym spotkaniem niemieckich towarzystw naukowych (weterynaryjnych, medycznych, hodowlanych i biologicznych), zajmujących się szeroko pojętymi procesami rozrodu.

Najbliższa konferencja odbędzie się w Berlinie w dniach 28.02 - 02.03 2012 r.

TBR został zaproszony jako kolejne towarzystwo do stałego uczestnictwa i jej współorganizacji. Organizatorzy niemieccy z dużym zadowoleniem przyjęli akceptację zaproszenia, wyrażoną przez prof. T. Janowskiego z upoważnienia Zarządu TBR. Dla podkreślenia oficjalnego uczestnictwa TBR powierzono nam jeden z wykładów plenarnych, a także zaproszono do prac nad programem. W chwili obecnej jest on już częściowo ustalony, jako tematykę wiodącą wytypowano "patologię macicy" oraz "wspomagany rozród ludzi i zwierząt – stan obecny". Wstępnie zaakceptowano również organizację jednej z przyszłych konferencji w Polsce.

Obszerniejsze informacje dotyczące ww. konferencji, a także udziału w niej TBR zostaną przedstawione podczas VI Zjazdu TBR w Polańczyku podczas Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa.