reproductive biology

Miło nam zakomunikować, że nasze czasopismo Reproductive Biology w ocenie Journal of Citation Reports otrzymało Impact Factor = 1,5 za 2010 r.

Serdecznie gratulujemy Pani Prof. dr hab. Stanisławie Stokłosowej (Redaktor Naczelnej), Pani dr hab. Renacie Ciereszko (Redaktor Prowadzącej) oraz Panu prof. dr hab. Adamowi Zięcikowi (pomysłodawcy czasopisma).

Zarząd Główny TBR