Zarząd Główny TBR ma przyjemność poinformować, iż na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa z dnia 09.09.2011 r. nadano tytuł Członka Honorowego TBR zasłużonym dla Towarzystwa osobom.

Czytaj więcej...

W dniu 8 lipca 2011 roku, na prośbę Prezesa TBR prof. dr hab. D. Skarżyńskiego, prof. dr hab. T. Janowski uczestniczył w Berlinie we wstępnym spotkaniu dotyczącym organizacji kolejnej medyczno-weterynaryjnej konferencji nt. rozrodu zwierząt i ludzi, znanej także jako "Febmartagung".

Konferencja ta to doroczna impreza naukowa, pokrywająca wszystkie obszary i aspekty rozrodu zwierząt i ludzi, skupiająca co roku 200-250 uczestników z wielu krajów, głownie niemieckojęzycznych. Oficjalnym językiem jest język niemiecki, ale język angielski jest także równoprawny. Organizowane są wykłady plenarne, "workshopy", sesje plakatowe i inne. Konferencja ta jest oficjalnym spotkaniem niemieckich towarzystw naukowych (weterynaryjnych, medycznych, hodowlanych i biologicznych), zajmujących się szeroko pojętymi procesami rozrodu.

Najbliższa konferencja odbędzie się w Berlinie w dniach 28.02 - 02.03 2012 r.

Czytaj więcej...

W dniu 9 września 2011 r. podczas VI Zjazdu TBR w Polańczyku odbędzie się Walne Zgromadzenie członków TBR.

Poniżej podajemy informacje szczegółowe dotyczące zgromadzenia:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia członków TBR

Termin posiedzenia:

I termin - data 09.09.2011 r., godz. 17:00
II termin – data 09.09.2011 r., godz. 17:10

Czytaj więcej...

reproductive biology

Miło nam zakomunikować, że nasze czasopismo Reproductive Biology w ocenie Journal of Citation Reports otrzymało Impact Factor = 1,5 za 2010 r.

Serdecznie gratulujemy Pani Prof. dr hab. Stanisławie Stokłosowej (Redaktor Naczelnej), Pani dr hab. Renacie Ciereszko (Redaktor Prowadzącej) oraz Panu prof. dr hab. Adamowi Zięcikowi (pomysłodawcy czasopisma).

Zarząd Główny TBR