Drodzy Członkowie Towarzystwa Biologii Rozrodu,

Zarząd TBR podjął dziś trudną decyzję o odwołaniu nadchodzącego IX Zjazdu Towarzystwa, który miał odbyć się w dniach 10-12.09.2020 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

COVID-2019 wpłynął na nasze życie osobiste i zawodowe. Nadal towarzyszy nam niepewność dotycząca możliwości organizacji spotkania Towarzystwa w komfortowych warunkach, umożliwiających bezpośredni kontakt, prezentacje wyników oraz owocne dyskusje. Nie mniej jednak, optymistycznie wybiegamy w przyszłość z nadzieją, że nowy rok przyniesie odmienną rzeczywistość i umożliwi nam organizację IX Zjazdu Towarzystwa.

 

Życzymy Państwu dużo zdrowia i optymizmu w nadchodzących miesiącach.

Z wyrazami szacunku,
ZG TBR