Niniejszym informujemy, iż Kapituła Nagrody im. Władysława Bielańskiego po rozpatrzeniu złożonych wniosków podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody Pani dr Agnieszce Rak-Mardyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy Laureatce.

Załączamy protokół prac Kapituły - PROTOKÓŁ pdf

Zgodnie z Regulaminem, wręczenie Nagrody odbędzie się podczas VII Zjazdu TBR.

Zarząd Główny TBR