Celem Towarzystwa jest inicjowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt, a w szczególności:

  • upowszechnianie i popularyzacja zdobyczy naukowych,
  • popieranie twórczości naukowej,
  • inicjowanie prac naukowo-badawczych i organizacyjnych w zakresie zainteresowań Towarzystwa,
  • inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej z zagranicą.

(Statut Towarzystwa Biologii Rozrodu - § 7)