Towarzystwo Biologii Rozrodu

Celem Towarzystwa jest inicjowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt.

Więcej
journal

Reproductive Biology

Reproductive Biology to oficjalne czasopismo Towarzystwa Biologii Rozrody o zasięgu międzynarodowym, które w systemie kwartalnym publikuje recenzowane oryginalne prace twórcze, krótkie komunikaty, notki techniczne oraz prace przeglądowe dotyczące różnych aspektów rozrodu.

Reproductive Biology publikuje artykuły naukowe z zakresu biologii rozrodu i medycyny reprodukcyjnej zapewniając szeroką platformę naukowej wymiany wiedzy.

Więcej

Aktualności

Program „Finansowanie publikacji naukowych w systemie open access”

Program „Finansowanie publikacji naukowych w systemie open access”

31 sty 2023

+

Harmonogram programów na rok 2023

Harmonogram programów na rok 2023…

25 sty 2023

+

Program „Finansowanie publikacji naukowych w systemie open access” edycja 2

Wniosek o finansowanie publikacji oraz list z Redakcji czasopisma potwierdzający przyjęcie publikacji do druku…

17 paź 2022

+